ภาคใต้
นราธิวาส
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

2 คน

http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/tmp/90147a2b4e7f1ad354005290b0fe388f.jpg
รพ.นราธิวาส
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/WGJ5tptVHvwiZxHgE_Au2M_jSrrje740FueNBKnL0spbgBymWbYhWN6VFovaS9ntQbPTiwShdEfOaAyqFSz6c2HW-ewIfogQb1vNSBhAIrwv39O4
รพ.สไหง-โกลก