ภาคใต้
ยะลา
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56998322_2116735878422046_4552326246091980800_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=8cYoN5tjCZsAX_k1ZDZ&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&oh=346e87ef681b8bc5a750b550029d4af5&oe=5F96690B
รพ.ยะลา