ภาคใต้
สงขลา
โรงพยาบาล

4 แห่ง

แพทย์

8 คน

https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23031410_1689649317732410_6311063287854344206_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=E_d09WrecLcAX8lfziu&_nc_ht=scontent.fbkk9-2.fna&oh=b8bfbb87ed94af94c8e67bd44e6f48c1&oe=5F993A5D
รพ.สงขลานครินทร์ มอ.
https://www.skhospital.go.th/wp-content/uploads/2019/09/main-place@2x.gif
รพ.สงขลา
https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50045966_2511499265545636_5944440290503819264_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=xY1_le8WUOAAX_Io3Qe&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&oh=249c99f500a1ddea9937a5b4f3f1ddd0&oe=5F98C648
รพ.หาดใหญ่
https://scontent.fbkk12-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18766094_1063603223740893_2367814978631144583_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=rHwDw8GEW3oAX_KFClV&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.fna&oh=9b23675cacbbd55f45dc8ad297e97c4f&oe=5F98A4FE
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์