ภาคใต้
ชุมพร
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22256531_692705380937503_1881638321214042825_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=dd9801&_nc_ohc=3G0L0TDqwxUAX-B6wR3&_nc_ht=scontent.fbkk9-2.fna&oh=fa1f36f0d845a3047792df0ed2f79834&oe=5F985EF4
รพ.ชุมพร