ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://www.dibukhospital.com/wp-content/uploads/2016/09/Bangkok-Hospital-Samui-Network.jpg
รพ.กรุงเทพสมุย
https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/13603272_1141016312606605_2692455690188632490_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=174925&_nc_ohc=S5EDnL44AmcAX81XLmk&_nc_oc=AQkqYPfQrcby_YVsij87BSoYSnTAQ7W3MVEchbJhRJGalGhoS6H9-hsC7NsetpEmDwGkUzrGLciZcakOBxet2O78&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&oh=fcdd6b4040c3432e468c223a49c1afb9&oe=5F98F069
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้