ภาคใต้
ภูเก็ต
โรงพยาบาล

4 แห่ง

แพทย์

4 คน

https://scontent.fbkk12-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37014504_1757005251035653_7138537857030815744_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=RLlkrSDHEuQAX_3iR4D&_nc_ht=scontent.fbkk12-3.fna&oh=52ad0a259086bfcb6763c7cb44ea0d60&oe=5F98F0DA
รพ.วชิระภูเก็ต
https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/29351497_185335962274700_5648865246090919371_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=I_xQUBFoHnkAX8EYeG4&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=e4fb6f329c02dab615f8ce3ed12f5cbe&oe=5F9714B2
สมศักดิ์การแพทย์
https://www.phukethospital.com/wp-content/uploads/2018/04/cropped-banner-3.jpg
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
https://www.phuketcity.go.th/files/com_travel_service/2017-11_1e9496fd47fd2fb.jpg
รพ.สิริโรจน์