ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://www.jas-siphonic.com/wp-content/uploads/2020/01/%E0%B8%A3%E0%B8%9E.-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87.jpg
รพ.ทุ่งสง
https://scontent.fbkk13-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20776484_226214024571651_5775307342844094083_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=KeekL9GA4XQAX-X31r6&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.fna&oh=3788075dc34e14dfd233b250da7269fb&oe=5F97CF5E
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช