ภาคกลาง
เพชรบุรี
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://www.phrachomklao.go.th/wp-content/uploads/2019/05/DJI_0069.jpg
รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี