ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/d7HjN5xlMPoceawoaMyIujP_TKoTJx0191PjukaBLrz0j6k5lXA-PqQNCmcLYn9KGBB3dGFH23mGeKoKterFDYHhsDxuDV1o_T4OmLVSEuIJHc7pMCnFUUYGXr6rEnptenlcSg
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
https://www.rsathai.org/wp-content/uploads/2018/09/C360_2013-06-25-12-26-06-533.jpg
รพ.นภาลัย สมุทรสงคราม