ภาคกลาง
สมุทรสาคร
โรงพยาบาล

3 แห่ง

แพทย์

4 คน

https://www.bphosp.or.th/img/10020201.jpg
รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
https://www.thaihivmap.com/wp-content/uploads/2018/08/Samut-Sakhon1.jpg
รพ.สมุทรสาคร
https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2018/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-2.jpg
รพ.มหาชัย 2