ภาคกลาง
นครปฐม
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

3 คน

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/280147_213966988648832_4588231_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=85a577&_nc_eui2=AeF3MhMLyE6keOWx7nBFsd8naxQf9uLxYjVrFB_24vFiNYDM-QWXrmnl2Kaoa_cN_yVemZmWPC0eKDxdXKHSmo1u&_nc_ohc=_9XmZNIrT6sAX_JP9AW&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=10cefcb5db3cccfb55af990f3786406b&oe=5F96C83B
รพ.นครปฐม