ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BP_VaLPalo1C_8wUvESTRtM3T_NLC13e-zIrb8rL6oa8vSmxIdtZ6Il1uTSeY32TDbERvR0BGZL8iiYXrjqeAy-inVOpu94-EfdOx6LUCbWiHEGAumXA
รพ.เจ้าพระยายมราช