ภาคกลาง
กาญจนบุรี
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/118716188_3118038681640792_36323247548415626_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=e3f864&_nc_eui2=AeEEuVzRbOPSzTNpJxXZvuIRi5kMFqB9yGqLmQwWoH3Ias86fFshT5kOzMtGSQd49S9ZIoQ430l36DixR0k4lN3n&_nc_ohc=Sca97foMnUIAX9MES5q&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&oh=a5a8402c5c93a33c2808a134f83881ae&oe=5F988045
รพ.พหลพลพยุหเสนา