ภาคเหนือ
พิจิตร
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://hivthai.org/wp-content/uploads/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
รพ.พิจิตร