ภาคเหนือ
พิษณุโลก
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

5 คน

http://www.med.nu.ac.th/dpMed/2015/images/banner.jpg
ม.นเรศวร
https://www.phitsanulokhotnews.com/wp-content/media/2017/02/unnamed-18.jpg
รพ.พุทธชินราช