ภาคเหนือ
ตาก
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/21753436_491483757881806_53538215536575113_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=a4a2d7&_nc_ohc=UN5hXa2PYiYAX_vAO54&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=24ce94357cbfab9a5237b0f8d19815cd&oe=5F96E0BC
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช