ภาคเหนือ
แพร่
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2G8bkS7HIeW9Y62x2ycBT9gNG17UXgM-zGFojudBWfVvAcUeMr0HAdbiXxObOk2zI-jzrRG--hBTFTnf6KdOONHbUcwx5sQ1kbThBpDrI3ADzBo
รพ.แพร่