ภาคเหนือ
ลำปาง
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

3 คน

https://khelang.co.th/intranet2/_local/wp/wp-content/uploads/2018/03/khelang_hospital.jpg
รพ.เขลางค์-ราม
https://scontent.fbkk12-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15895095_716090745231929_6820515111414839487_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=174925&_nc_ohc=tSp4FdVmCtwAX9A_AGF&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.fna&oh=de69fea317b0b63f5d88d49e3d15e579&oe=5F9870A7
รพ.ลำปาง