ภาคเหนือ
ลำพูน
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://hivthai.org/wp-content/uploads/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
รพ.ลำพูน