ภาคเหนือ
เชียงใหม่
โรงพยาบาล

6 แห่ง

แพทย์

12 คน

https://i.ytimg.com/vi/a_5jRVS4_pA/maxresdefault.jpg
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
https://i.imgur.com/MpoJkbb.jpeg
รพ.นครพิงค์
https://m.mome.co/suanprunghospital/files/2018/02/002.jpg
รพ.สวนปรุง
https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN9y7ItcE54T7MsXN0eUMbmuJPpuzUzQAwhZWqV=w408-h306-k-no
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
https://www.cmu.ac.th/content/organization/00467dd5-7558-456e-bee0-9f3bdc2d17b5/d99186c8-cb5a-41d7-a864-7c46c293360b.jpg
ภาควิชากุมาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.chiangmairam.com/upload/img/1459312521.jpg
รพ.เชียงใหม่ ราม