ภาคอีสาน
นครพนม
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://www.rsathai.org/wp-content/uploads/2018/09/DSCF3917.jpg
รพ.นครพนม
https://www.jvnkp.go.th/wp-content/uploads/2017/08/Untitled-2_2-1024x666-1024x666.jpg
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์