ภาคอีสาน
สกลนคร
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nCfEeuGFM30IXWK43PiTTW0xaGVuUsVrygrZ3UiF5736_0GKjRLmmEy8ASp2PjWdqQihe5Qxzs48otQB20oExoC3HnZtISA
รพ.ศูนย์สกลนคร