ภาคอีสาน
มหาสารคาม
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

3 คน

https://www.mkh.go.th/th/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-07_11-43-12-1024x378.png
รพ.มหาสารคาม
http://www.med.msu.ac.th/suddhavej/wp-content/uploads/2018/11/DSC_0123-1618x1080.jpg
รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม