ภาคอีสาน
อุดรธานี
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://scontent.fbkk13-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/15577901_723183571164107_4683468242766754188_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=e3f864&_nc_eui2=AeEn66RJRhq8nj1YvVtojVgxxFWnTrQInY7EVadOtAidjt4Axa564usQFOUr8-ovoJlf2LMe4wFF2Dr24grUjeMZ&_nc_ohc=EMJQWSR50i4AX9iF3B0&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.fna&oh=2f9ce99b78a0b2bd94f7c835d34e7a86&oe=5F98E252
คลินิคเด็กนพ.พงศกร