ภาคอีสาน
ขอนแก่น
โรงพยาบาล

3 แห่ง

แพทย์

5 คน

https://i.imgur.com/9udJBTs.jpg
รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2018/08/S__133406725.jpg
รพ.ขอนแก่น
https://www.necam.go.th/wp-content/uploads/2017/03/6%E0%B9%85.jpg
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ