ภาคอีสาน
อุบลราชธานี
โรงพยาบาล

3 แห่ง

แพทย์

4 คน

https://i.imgur.com/Ro2lWFl.jpeg
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
https://scontent.fbkk13-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22829804_1649719701716109_1771587351865331430_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=dd9801&_nc_ohc=vgp4yWTxrM0AX_ZSk_Z&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.fna&oh=c6f5071586e59c79c8cd47620940d602&oe=5F97E0DF
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
https://www.sunpasit.go.th/project/upload/banner_sps/16009162455882.jpg
รพ.สรรพสิทธ์ประสงค์