ภาคอีสาน
สุรินทร์
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bvHUoe6_LL_gMEAWKHUHGv7Osk2Ig5mzYkITLThR286b5ZBjiGXD6X2bjV1vQqDr5M6SJVLZ_KrLEpG_7VqAnOXK11UXPxF9PrQERYqVf_ALy7G450wUhl4xUrav7LSlUr9FAEyBnsGUnPXAe_Oj
รพ.สุรินทร์