ภาคอีสาน
บุรีรัมย์
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://buriram.mots.go.th/images/article/news511/n20180906171520_7111.jpg
รพ.บุรีรัมย์