ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://scontent.fbkk13-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106700613_3140234712708247_340352199651806916_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=4JI4LUTbT1UAX8rmpkf&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.fna&oh=75d888fac8d7c724fd3f4af8f0180897&oe=5F96FA23
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์