ภาคกลาง
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

2 คน

http://www.bsh.go.th/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-2.jpg
รพ.ฉะเชิงเทรา
https://i.imgur.com/eai6AaR.jpg
รพ.เกษมราษฎร์