ภาคกลาง
จันทบุรี
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

2 คน

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22829507_1520692178010166_956109930700516862_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=PsD3FLwSG_wAX8BGEOy&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=f207c52427f13dede67a4e365b412453&oe=5F96A967
รพ.พระปกเกล้า