ภาคกลาง
ระยอง
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

3 คน

https://www.rayonghospital.go.th/images/webpage/a986830295e277.jpg
รพ.ระยอง
https://www.bangkokrayong.com/assets/images/about/832x451.jpg
รพ.กรุงเทพระยอง