ภาคกลาง
ชลบุรี
โรงพยาบาล

5 แห่ง

แพทย์

5 คน

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BMH_7IvARCKbBsG9ycHEfAevnGJTu2NfxAIr8Y7FKjN1OChCQ-Y9e3PXhkYy1dAWJH2mvlWHhc6eZKV1AAesE2Co8Zxisr9a6GzkMxN1uYvy6bIiwSLqGaDciifradAa
รพ.ชลบุรี
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/VgiAKu4VXzBfPFWmmH9JXj43Gi7vWB2b6-x9ln7RY1ZFU9boyXyEwSXF044CzkB44uUZaIbjrl19FTzw_JPxatUuI7XrZGt4KpE
รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
https://mpics.mgronline.com/pics/Images/559000005490101.JPEG
รพ.กรุงเทพพัทยา
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nLm96aC973k8MTd_SqH2r_zpBeYQQ9LRlWL9TDZNX1nl0zOoiPkW4J3D-9LUkW7i-g3cAaaDahpge0fBYUChjJMcLMZzCGoq_-sBVmjZ0ZKKY0ObutpBbYipLLHyQ2YuEvrvYcJdUA
รพ.อาภากรเกรียรติวงศ์
https://ahfthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/80-7.jpg
รพ.บางละมุงชลบุรี