ภาคกลาง
ลพบุรี
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4jRD2ny8oSCmIt_B5Oh4oJIxAQdguUTVN2nK3TR6r3COzFmWaojpQSyDk3BZgDqasDcXSCzgGaDWNU-0Hb9fQaVRGCZnzywlxUm642za3pqplyoqJI6DKszDDpfcfhWuvdjsKkVtgd0sQpMrEHi-SuHtvNc
รพ.พระนารายณ์ลพบุรี