ภาคกลาง
อ่างทอง
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22861637_1962240007126510_2612899081603687062_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=e3f864&_nc_eui2=AeHj0kuX7zTo7TQs_A0M0ANcPjlCfSqRlHA-OUJ9KpGUcAmS0SIPhDWSJjaEAmYawlxrWVXF5XVxMjBkWscsgxE3&_nc_ohc=tCMbhQ7FoVYAX-dwJ0K&_nc_ht=scontent.fbkk9-2.fna&oh=a1002795809391ae9564bef09119d1f4&oe=5F992B09
รพ.อ่างทอง