ภาคกลาง
ปทุมธานี
โรงพยาบาล

2 แห่ง

แพทย์

4 คน

https://www.innnews.co.th/wp-content/uploads/2018/06/IMG_8246-1024x683.jpg
สถาบันธัญญารักษ์
https://www.hospital.tu.ac.th/tudoctorclub/image/banner-head.png
รพ.ธรรมศาสตร์