ภาคกลาง
สมุทรปราการ
โรงพยาบาล

3 แห่ง

แพทย์

12 คน

https://obs.line-scdn.net/0h872CfLzMZxgPOk3MQh8YTyBlaWk8WD5PYAssLXoyazQlDnUaL1l7KSsmMChyXTxOMQgqLittbCEiDiccYwgteSw9O20jAnQZNFovfQ/w960
รพ.ยุวประสาท
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/pWGe7Wis9p1edDgA45WnBY4OlkjboZovVVpOXqMTOZZs1xX8PywQXHIJG3cUJ9Nx5tlA40DP391ZhtsY24pnAj3mrzRqLNbDhwiBkrGi0noLsYwHDKLN8hDKjBB-KA69hThl1D8UCSCUToZXS57UGDjazXdL3hsXIGjQEv3Hdxi8N8LMZJc5_SK8RJ0TEfEbldDQrs0j7AIsmUUlzSeTyfI4RnQuX_fAdh1WOOidT0q27KhZEW5QzO1KuqCYGuqIvxX8CX9o0jZe2afEiF2vXvkarw
รพ.สมุทรปราการ
https://med.mahidol.ac.th/sites/default/files/public/img/2_3.JPG
สถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ รามาธิบดี